Pizza z pieca

Pizza z pieca

Kuchnia włoska

Kuchnia włoska

Przyjęcia i katering

Przyjęcia i katering

Kuchnia włoska

Kuchnia włoska

Informacje RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. "RODO"

informujemy, iż:

 

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane nam Pana/Pani dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone a ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, w sposób nie naruszający Pana/Pani prywatności.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma "Da Vinci" Łukasz Skrzeczyński; dane kontaktowe: ul. 11-go Listopada 91 c, 26-600 Radom; tel. 48 3449940;

  2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest także pod adresem e-mail: info@restauracjadavinci.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe zbierane będą i przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z umów (tj. głównie realizacji złożonego zamówienia), na podstawie art. 6 ust. 1  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zadań wynikających z umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentacji;

  5. Pana/Pani dane przekazywane będą wyłącznie osobom bezpośrednio związanym z procesem realizacji umowy (zamówienia).

  6. Posiada Pani/Pan, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego;

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych następuje dobrowolne i jest wymogiem zawarcia umowy. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody, prosimy o zamknięcie strony i niekorzystanie z usług wymagających podania swoich danych osobowych.

 

Radom, 25.05.2018 r.

tło e-riders motocykle